slider1

Boldogkőváraljai Közös Ökormányzati Hivatal

Helyi iparűzési adóról szóló bevallás határideje 2013. május 31.

Felhívjuk az állandó jellegű iparűzési tevékenység végzése miatt helyi iparűzési adó megfizetésére kötelezettek figyelmét arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évre vonatkozó helyi iparűzési adóról szóló bevallást 2013. május 31-ig kell benyújtani a Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltak szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.
A vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  • a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
  • c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
  • d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó mértéke:

  • Boldogkőváralja településen: 1.7%
  • Boldogkőújfalu településen: 2%
  • Arka településen: 2%

Boldogkőújfalu településen a helyi iparűzési adó 2012. július 1-jétől került bevezetésre.

Letölthető nyomtatványok: